Sáng ngày 12/04/2008, tại Trung tâm hội nghị White Palace, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia (thành viên của Coteccons Group) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Lần thứ I - Năm 2008. Tham dự có 185 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.201.900 cổ phần bằng 92% vốn Điều lệ Công ty.