Chiều 9-10, Hội đồng chấm giải văn học TPHCM năm 2008 sau 1 ngày nhóm họp và bỏ phiếu kín đã quyết định trao giải thưởng văn học TPHCM cho 2 tác phẩm: truyện thiếu nhi Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tập thơ Hát thơ của nhà thơ Thanh Nguyên