Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình Đô thị Cà Mau (CAMAUWASUCO) được tổ chức vào ngày 26/11/2015.

Có đến 150 nhà đầu tư cá nhân đã mua cp nhưng chỉ có gần 1.5 triệu cp được mua trong tổng số hơn 4.4 triệu cp đấu giá, còn hơn 2.9 triệu cp (66%) bị "ế". Mức giá đấu thành công bình quân là 10,010 đồng/cp, Công ty thu về khoảng 15 tỷ đồng từ IPO.

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - TB ket qua dau gia Cty TNHH MTV Cap thoat nuoc & CTDT Ca Mau.pdf