Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết quả phát triển xã hội số

Báo Cần Thơ
Gốc

Trên địa bàn thành phố, việc thanh toán điện tử không dùng tiền mặt được đẩy mạnh với việc thanh toán tiền điện, tiền nước, thanh toán học phí, viện phí, triển khai mô hình chợ 4.0… Các dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, du lịch cũng từng bước phát triển. Hiện tại, một số đơn vị đã được triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).

Về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, TP Cần Thơ có 7 trường đại học, trong đó có 6 trường có đào tạo về công nghệ thông tin, viễn thông từ đại học trở lên. Hơn 90% cơ quan nhà nước cấp thành phố, cấp quận, huyện có công chức phụ trách công nghệ thông tin. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức với nhiều hình thức: tổ chức lớp, hướng dẫn trực tiếp và từ xa qua mạng về kỹ năng quản lý công nghệ thông tin dành cho lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực quản lý công nghệ thông tin cho đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện.

Hiện nay, hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng xử lý máy tính cơ bản, đã tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thành phố…