Kết quả test nhanh cho thấy chỉ số ở khu vực thử nghiệm rất khả quan

Gốc
Ngay trong sáng nay 20/5, Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước trên sông Tô Lịch để kiểm chứng chất lượng làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ của Nhật Bản. Ảnh: dantri

7h sáng 20/5 các cán bộ của Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã có mặt tại sông Tô Lịch để lấy mẫu nước mang về phân tích chất lượng nước sau khi áp dụng thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Tại đây, các cán bộ tiến hành lấy mẫu nước sông Tô Lịch ở vị trí phía trên khu vực đặt máy làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản để so sánh với mẫu nước được làm sạch bằng công nghệ này. Mẫu nước được cho vào các chai nhựa để mang về phân tích. Mẫu nước này sẽ được đo theo các chỉ số nước sông Tô Lịch tại vị trí thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor để đưa ra kết luận khách quan nhất về hiệu quả của công nghệ này.

Theo cán bộ Viện Công nghệ môi trường cho biết, chúng tôi sẽ mẫu giám định chất lượng nước trên sông Tô Lịch, hồ Tây để đối chiếu với mẫu nước trước khi lắp đặt công nghệ Nano - Bioreactor. Qua thực tế và kết quả test nhanh các chỉ số, tình trạng ô nhiễm đã có chuyển biến tích cực.

Các kết quả xét nghiệm chuyên sâu sẽ được thực hiện ở trong phòng thí nghiệm và sẽ có kết quả trong 1 tuần. Kết quả test nhanh cho thấy chỉ số kiềm và oxy hòa tan ở khu vực thử nghiệm có chuyển biến tích cực, theo cảm quan nước sông đã bớt mùi.

Theo cán bộ của Phòng phân tích chất lượng môi trường cho biết, chỉ số nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) và độ PH đã được cải thiện tại vị trí làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor và mùi hôi của nước sông cũng giảm rõ rệt.

Lương Minh