* Đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo kiểm tra việc tu bổ đình Ngọc Hà * Tạm dừng thi công phần móng công trình ở số 48, phố Tăng Bạt Hổ

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 303/CV/BQLDT-NVCS ngày 11-6-2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trả lời phản ánh của bạn đọc về công trình tu bổ, tôn tạo đình Ngọc Hà đã biến hồ nằm trong khuôn viên đình thành ao tù. Nội dung chính của công văn như sau: Di tích đình Ngọc Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng tại Quyết định số 351/QĐ ngày 15-2-1992. Theo phân cấp thì di tích đình Ngọc Hà thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Ba Đình. Về dự án tu bổ, tôn tạo đình Ngọc Hà gồm các hạng mục: tu bổ Nghi môn, Tiền tế, Phương đình; tôn tạo Tả vu, Hữu vu, cầu, sân vườn, tường rào, kè, nạo vét hồ và hạ tầng kỹ thuật; làm mới cổng chính, cổng phụ, bình phong, nhà vệ sinh. Đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư dự án kiểm tra, giải quyết sự việc bạn đọc phản ánh về hiện tượng nêu trên.

Văn bản số 13/UBND ngày 4-6-2012 của UBND phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trả lời đơn của nhiều hộ dân ở cụm 8, số 48A phố Tăng Bạt Hổ khiếu nại về việc Trường đại học Y Hà Nội triển khai dự án Tu bổ và mở rộng Bộ môn Giải phẫu bệnh tại số 48 phố Tăng Bạt Hổ, chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Nội dung chính văn bản như sau: Sau khi nhận được đơn của các hộ dân, UBND phường tổ chức họp với đại diện các hộ dân, chủ đầu tư, đơn vị thi công, cơ quan chức năng của quận, phường. Trong quá trình giải quyết, ý kiến hai bên như sau: Trường đại học Y muốn tiếp tục xây dựng công trình theo hồ sơ được Bộ Y tế phê duyệt và đề xuất.

- Ý kiến các hộ dân không đồng ý việc công trình xây dựng của Trường đại học Y nằm trên phần khoảng không của bể nước bên phía Viện Giải phẫu, kiến nghị các cơ quan chức năng dừng vĩnh viễn việc thi công và không cho công trình xây dựng tại vị trí nêu trên, đề nghị di chuyển Viện Giải phẫu ra ngoại ô.

Do ý kiến của hai bên không thống nhất, cho nên UBND phường đề nghị Trường đại học Y Hà Nội tạm ngừng thi công xây dựng phần công trình tiếp giáp với bể nước của các hộ dân và cùng với các hộ dân thống nhất phương án giải quyết. Hiện tại, công trình "Tu bổ và mở rộng cơ sở tại 48 Tăng Bạt Hổ, cải tạo khu khám và điều trị bệnh quốc tế" đang dừng thi công phần móng.