(HNM) - Ngày 29-9, tại Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã công bố việc kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.