Kết thúc hội nghị cảnh sát các nước ASEAN

Gốc
Ngày 27/5, Hội nghi Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 30 đã kết thúc tại Phnompenh, Campuchia.

Hội nghị ra Thông cáo chung nêu rõ: đại diện cảnh sát 10 nước ASEAN và các nước đối tác đối thoại Trung-Nhật-Hàn, Australia tham dự hội nghị đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, ngăn chặn và tấn công hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như chủ nghĩa khủng bố, lừa gạt và buôn bán người, buôn lậu ma túy... Các đại biểu đã đi sâu thảo luận các chủ đề về tăng cường xây dựng và quản lý kho dữ liệu điện tử, đẩy nhanh sự phối hợp hình sự./. Vũ Anh Tuấn dịch (Tân Hoa xã)

Tin nóng

Tin mới