Kết thúc hội nghị về tài chính, ngân hàng AFDM+3

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tiến trình hợp tác tài chính khu vực Đông Á thông qua việc triển khai các sáng kiến hợp tác như Sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á, Sáng kiến Chiềng Mai.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243555/Default.aspx