Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Lào

Báo VTC News
Gốc

Sau 3 tháng học tập, 17 cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229232/Default.aspx