Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết thúc phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ND - Từ ngày 11 đến ngày 19-10-2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ ba tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107681&sub=50&top=37