Hanoinet - Chiều 29/9, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chính thức công bô, Việt Nam (VN) và Nhật Bản (NB) đã hoàn tất thỏa thuận nguyên tắc về Hiệp định đối tác kinh tế VN - NB (EPA Việt - Nhật).