Kết thúc Tuần lễ khoa học tại Học viện Công nghệ BCVT

Gốc
Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ ngày 07/9/2007 đến ngày 13/9/2007, tại Hà Đông, PTIT đã tổ chức Tuần lễ Khoa học. Hai hội thảo quốc tế với Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông quốc gia (NiCT) Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI) Hàn Quốc, một Hội thảo về Đổi mới giáo dục và đào tạo trong thời kỳ Hội nhập giữa các trường Đại học kỹ thuật, một Hội nghị Khoa học Sinh viên và Hội nghị Khoa học PTIT lần thứ IX với gần 200 trăm báo cáo khoa học đã cho thấy một tuần lễ khoa học diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp.

Tin nóng

Tin mới