LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Ngày 31.7, tại Hội nghị giao ban công tác CĐ trong hệ thống CĐ tỉnh Hải Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Quang Bình đã báo cáo nhanh kết quả ĐH XI CĐVN tới lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, CĐ ngành.

Chương trình biểu diễn văn nghệ của CNVCLĐ tỉnh Hà Giang chào mừng ĐH XI CĐVN thành công tốt đẹp. Ảnh: H.A

Ngày 1.8, tại Nhà văn hóa LĐ huyện Thanh Hà, LĐLĐ huyện Thanh Hà cũng đã tổ chức cho 373 CB CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện và CĐ Giáo dục huyện nghe tuyên truyền kết quả Đại hội XI CĐ Việt Nam. Đây là CĐ cấp trên cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hải Dương tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội XI CĐVN đến CB CĐCS. Hà Thảo

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Ngày 2.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang Lò Thị Mỷ đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN (nhiệm kỳ 2013-2018). Tham dự buổi báo cáo có các đại biểu sở, ban, ngành, các đoàn thể trong tỉnh và 286 CNVCLĐ thuộc 7 CĐ ngành và LĐLĐ TP.Hà Giang. Chủ tịch LĐLĐ Lò Thị Mỷ cũng đã kêu gọi CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công ĐH. LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI CĐVN trong thời gian sớm nhất. H.A

CĐ Xây dựng Việt Nam: Ngày 2.8, Chủ tịch CĐXD Nguyễn Văn Bình đã thông báo tới toàn thể CBCNVC cơ quan CĐXD, những diễn biến chính và kết quả của đại hội. Nhân dịp này, Ban Thường vụ CĐ Xây dựng kêu gọi CNVCLĐ ngành xây dựng thi đua lập thành tích chào mừng thành công ĐH và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI CĐVN trong thời gian tới. Kiều Anh

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Ngày 2.8, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN Vũ Tiến Dũng đã báo cáo tới các đại biểu dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013, tổng kết công tác tài chính CĐ năm 2012, những diễn biến chính và kết quả của Đại hội XI CĐVN. Ban Thường vụ CĐ Công nghiệp Hóa chất VN cũng đã kêu gọi CNVCLĐ trong toàn ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công của ĐH và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI CĐVN trong thời gian tới. Huy Thông (CĐ Công nghiệp Hóa chất VN)

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Ngày 3.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng đã thông báo nhanh tới hơn 100 CB CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, TP, ngành..., diễn biến của ĐH XI CĐVN; những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại ĐH XI về bổ sung, sửa đổi Điều lệ CĐVN; phân tích những chỉ tiêu phấn đấu được nêu ra tại ĐH XI... Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đã kêu gọi CNVCLĐ trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng ĐH XI CĐVN thành công. LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI CĐVN trong thời gian tới. V.Lâm

LĐLĐ tỉnh Long An: Ngày 2.8 LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức báo cáo nhanh kết quả của Đại hội XI CĐVN cho trên 150 cán bộ công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, thị, thành, công đoàn ngành; công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế; CĐCS trực thuộc tỉnh; CB, CC, VC cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Thanh Hoa

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Trong 2 ngày (1-2.8), tại TX.Sa Đéc và TP.Cao Lãnh, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả của Đại hội XI CĐVN cho trên 600 cán bộ CĐ là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, thị, CĐ ngành; CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế; CĐCS trực thuộc tỉnh; CB,CC,VC cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi toàn thể CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI CĐVN đi vào cuộc sống. Đức Trung

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Ngày 2.8, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN, nhiệm kỳ 2013 - 2018, với sự tham dự của cán bộ chủ chốt trong hệ thống CĐ tỉnh.
Đồng chí Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đề nghị các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong hệ thống CĐ tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp CĐ xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, DN để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI CĐVN thấm sâu vào phong trào công nhân và hoạt động CĐ. Trần Quốc