Chính sách ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 12 khu công nghiệp và cụm công nghiệp ở các địa phương trong kế hoạch từ nay đến năm 2015 với tổng nguồn vốn ước tính trên 2.500 tỉ đồng. Trong đó, hai khu công nghiệp mới là Đại Lào, rộng 475ha ở thị xã Bảo Lộc và Tân Phú, rộng 469ha ở huyện Đức Trọng có nhu cầu đầu tư với số vốn bình quân mỗi khu trên 1.000 tỉ đồng. Theo sở Công thương Lâm Đồng, hiện có hai khu công nghiệp là Lộc Sơn (Bảo Lộc), Phú Hội (Đức Trọng) và 14 cụm, điểm công nghiệp ở các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký đầu tư trên 70 dự án với tổng vốn trên 2.500 tỉ đồng, trong đó 58 dự án đã được cấp phép đầu tư trên các lĩnh vực thu mua chế biến các loại nông đặc sản xuất khẩu. (Theo SGTT)