QĐND - Trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, liên tiếp hai cơn bão Gustav và Ike đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với đất nước Cu-ba anh em...