(TNO) Ngày 25.3, tại TP.HCM, Viện Ngoại thương Tây Ban Nha, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Gặp gỡ đối tác Việt Nam - Tây Ban Nha cho các dự án do Quỹ đa biên tài trợ.

30 doanh nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha rong các lĩnh vực hạ tầng giao thông; môi trường nước, nước thải, chất thải rắn; năng lượng... đã trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm xây dựng quan hệ đối tác để mỗi bên có thể đóng góp ưu thế của mình khi tham gia đấu thầu và thực hiện dự án ở Việt Nam hoặc ở nước thứ ba. Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các địa phương là TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Quốc (Kiên Giang) đã giới thiệu nhiều dự án như tuyến metro, dự án chống ngập (TP.HCM), phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo (Phú Quốc)... và kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư. N.Trần Tâm