(NDHMoney) CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội đạt 8,9 tỷ đồng lợi nhuận quý 2/2013, lũy kế 6 tháng đạt 15,8 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA - HOSE) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2013. Theo đó, trong quý công ty đạt doanh thu thuần 19,3 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 của công ty đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KHA ghi nhận 29,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 15,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2013, công ty đặt mục tiêu doanh thu 77 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu KHA dao động trong biên độ 12.200 – 12.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 7.173 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 89,2 triệu đồng/phiên.