Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khắc họa chân dung 5 "siêu bộ trưởng" của Trung Quốc

Ngay sau khi ra mắt nội các mới (17/3/2008), dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới 5 siêu bộ được thành lập từ việc tách và hợp nhất của 5 bộ và 1 ủy ban trước đó. Đó là Bộ Công nghiệp và Thông tin, Bộ Bảo vệ môi trường, Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị - nông thôn, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, Bộ Giao thông Vận tải.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88469.cand