Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khắc phục dứt điểm nhiều khâu yếu, mặt yếu

Gốc

“Một tập trung, hai khâu đột phá” vừa là tên phong trào thi đua Quyết thắng, vừa là khẩu hiệu hành động năm 2008 của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Cửu Long. Qua phong trào này, nhiều đơn vị trong Binh đoàn đã khắc phục dứt điểm những điểm yếu tồn tại kéo dài, giảm tối đa các buổi hội họp không cần thiết, tăng thời gian bám nắm bộ đội của cán bộ...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.35955.qdnd