Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ ngày 29/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, các địa phương phải sâu sát, thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó khi mưa lũ xảy ra theo phương châm an toàn tính mạng của đồng bào là trên hết.