Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Đây là chỉ đạo quan trọng trong Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập.

Rà soát các quy định về mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế

Theo Thông báo này, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, chủ động ban hành quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét với những giải pháp vượt thẩm quyền.

Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương, chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế tập trung đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về thuốc, thiết bị và vật tư y tế để chủ động lên kế hoạch đầu tư mua sắm; tăng cường công tác quản lý về dược; kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc.

Ảnh minh họa

Rà soát, hoàn thiện, ban hành mới quy định về điều kiện, tiêu chí đối với thiết bị y tế; trên cơ sở đó, đẩy mạnh phân cấp hoạt động cấp phép, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm mua sắm của tuyến dưới theo quy định của tuyến dưới.

Hoàn thiện danh mục các dự án thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 11/7/2022.

Khẩn trương sửa đổi chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Cũng theo Thông báo trên, Thường trực Chính phủ yêu cầu rà soát, cập nhật cán bộ y tế khu vực công nghỉ việc trong thời gian gần đây; trên cơ sở đó đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; chủ động phối hợp với Bộ TTTT để làm tốt công tác thông tin truyền thông về việc này; Khẩn trương sửa đổi chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Theo Bộ Y tế, hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức, nhân viên y tế đang gặp nhiều khó khăn, vất vả; cường độ và áp lực công việc cao, cơ sở vật chất của các đơn vị y tế công lập còn hạn chế, môi trường làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trong khi đó thu nhập lại bị giảm đáng kể, nhất là tại các đơn vị y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong hai năm vừa qua, đã có nhiều viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc.

Hiện Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân, thời điểm thống kê từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/6/2022.

PV/HANOITV

Tin liên quan Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế
Không để bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế
Không để bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế
Bộ Y tế: Không được để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế
Bộ Y tế phản hồi thông tin báo chí phản ánh về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khac-phuc-ngay-tinh-trang-thieu-thuoc-thiet-bi-vat-tu-y-te-d201792.html