Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khắc phục những bất cập việc ban hành văn bản pháp quy

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Việc ban hành văn bản pháp quy cần tuân thủ những trình tự nhất định. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, tình trạng ban hành văn bản tùy tiện, trái luật vẫn xảy ra.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121039&sub=67&top=40