Khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ngày 23-2, Đoàn kiểm tra số 60 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC &CKCN) Đà Nẵng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của BCH T.Ư Đảng khóa XII và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về việc tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 7-5-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng tại Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-01-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”. Trong đó, xác định “Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.

Đ.N

Nguồn CAĐN http://cadn.com.vn/news/102_238935_khac-phuc-tu-tuong-coi-nhe-cong-tac-xay-dung-dang-trong-doanh-nghiep.aspx