Khắc phục yếu kém trong công tác đào tạo và sử dụng cán bộ

Gốc
Chiều 6-11, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi nói chuyện chuyên đề với Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Tin nóng

Tin mới