Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý I, khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 840.000 lượt người, tăng 20% so với cùng thời gian này năm trước.