Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khách hàng chủ yếu vẫn là hộ nông dân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ, nhân viên, mạng lưới hoạt động và khách hàng: tổng nguồn vốn gần 267.000 tỷ đồng,hơn 2200 chi nhánh, điểm giao dịch,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=28161