Sau tin cựu chủ tịch NH Phương Nam bị bắt lan đi, nhiều khách hàng của nhà băng này tại HN và Tp.HCM đã đến các chi nhánh để rút tiền tiết kiệm do lo ngại rủi ro.