Số lượng khách hàng đến đăng ký mua nhà dự án khu nhà ở Sao Mai - Bến Đình của công ty HODECO làm chủ đầu tư đông chưa từng thấy...