Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai giảng lớp đào tạo cán bộ quân sự nước ngoài

Học viện Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo cán bộ quân sự nước ngoài khóa 1 với 19 học viên thuộc 17 nước có quan hệ về quốc phòng với Việt Nam.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238790/Default.aspx