Khai giảng lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho tăng ni sinh

ND- Sáng 9-10, tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, khai giảng thí điểm lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho tăng ni sinh, do Ban Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đến dự, có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Trưởng ban Thư ký Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương, trực tiếp phụ trách lớp học; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Duệ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội; đại diện các cơ quan hữu quan ở Trung ương và TP Hà Nội. Hơn 300 tăng ni sinh chủ trì các chùa trong cả nước tham gia lớp thí điểm giáo dục kiến thức QP-AN được nghiên cứu, học tập những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng, chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự... gắn với trách nhiệm của các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ kết quả lớp thí điểm, các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm tham mưu để Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương triển khai đưa nội dung giáo dục kiến thức QP-AN vào các nhà trường tôn giáo. PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158836&sub=127&top=39