Khai mạc Chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2008

ND - Tối 12-2, tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã Khai mạc Chương trình Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2008.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115548&sub=134&top=43