* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo

* Đại hội đảng bộ các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước kết thúc thành công

Sáng 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu, đại diện cho hơn 50 nghìn đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư,…

Báo cáo Chính trị do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo huy động hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng tâm; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế tăng bình quân 14,08%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.368 USD; hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang ra khỏi tình trạng kém phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; đề nghị Đại hội tập trung thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản; bảo đảm sau khi cơ cấu lại, nông nghiệp trở thành ngành có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, giao đất, giao rừng, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc.

Tổng Bí thư cho rằng, tỉnh cần có kế hoạch và biện pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ; xác định rõ các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp sử dụng nhiều lao động; từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp xanh,… Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát huy lợi thế liên kết vùng, chủ động kết nối chặt chẽ hơn với các tỉnh trong khu vực. Cùng với phát triển kinh tế, cần lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội, trong đó chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung vào ba vấn đề cấp bách và bốn nhóm giải pháp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động chính quyền nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới việc ban hành nghị quyết của Đảng, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết; kiểm tra, giám sát việc giữ gìn đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở mọi cấp. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, tích cực tham gia các hoạt động giám sát chính quyền, bảo đảm chính quyền thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư mong rằng, Tuyên Quang cần làm tốt việc khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết các dân tộc trong đánh giặc giữ nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Quan tâm, củng cố, xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thể phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở,...

Trước đó, chiều 22-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trong Quảng trường Nguyễn Tất Thành; thăm Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại hội làm việc đến hết ngày 24-10.

* Ngày 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư và Quân khu 4, cùng 348 đại biểu đại diện cho hơn 46 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội do đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy trình bày, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Thừa Thiên - Huế tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được kiện toàn. Tuy nhiên, Thừa Thiên - Huế còn nhiều hạn chế trong phát triển, chưa phát huy và khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hóa Huế; đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các thiết chế về văn hóa và hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch chưa được quan tâm đầu tư xứng tầm của một trung tâm văn hóa, du lịch với vị thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo Kết luận 48-KL/TW ngày 22-5-2009 của Bộ Chính trị chưa hoàn thành.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đại hội cần tập trung trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang để xây dựng Thừa Thiên - Huế giàu đẹp.
Đại hội làm việc đến hết ngày 24-10.

* Sáng 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung thảo luận, điều chỉnh một số chỉ tiêu, giải pháp và nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đại hội xác định ba khâu đột phá là: Phát triển công nghiệp; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (trong đó chú trọng nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh). Và ba nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên sáu huyện miền núi. Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Cải cách hành chính, nhất là hành chính công.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 gồm 56 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Chữ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

* Ngày 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội biểu quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ mới, trong đó, cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 52%; thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt hơn 8.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 đến 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2 đến 3%; có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; 99% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% số thôn, bản có tổ chức đảng... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đã thống nhất thực hiện năm nhóm giải pháp chủ yếu với quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 52 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Chiều 23-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp phiên bế mạc, kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền và các lĩnh vực quan trọng khác. Theo đó, trong 5 năm tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển lợi thế về kinh tế biển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ; xác định phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch là nhiệm vụ trung tâm. Thực hiện mô hình kinh tế phát triển theo chiều sâu, có hiệu quả, bảo đảm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đối với công tác đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Chiều 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu trong 5 năm tới của tỉnh Bình Phước: Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; tạo động lực đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội thống nhất về một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, như tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, Đại hội lần thứ XII của Đảng, chiều 23-10, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh “Tiến bước dưới lá cờ Đảng”, giới thiệu hơn 80 bức ảnh tư liệu quý về những mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Đảng bộ Hà Nội. Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ... của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới. Nhân dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao giới thiệu 15 tập phim tư liệu “Từ đại hội - tới đại hội” ghi lại những chặng đường lịch sử qua các kỳ đại hội của Đảng bộ TP Hà Nội.

PV