Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Gốc
Khoảng cách phát triển gia tăng, nhiều lao động sẽ mất việc làm và mở ra cơ hội mới, vì vậy giáo dục, đổi mới chính sách và hoạch định cho lao động yếu thế là những nội dung được thảo luận tại diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm sẽ đề xuất nhiều giải pháp giúp các quốc gia định hướng chính sách phát triển trong xu thế mới. Ảnh: P.L

Ngày 16.5, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) hội nghị diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” do Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTB&XH, Bộ KHĐT và UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức chính thức khai mạc. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp và 180 đại biểu là lãnh đạo cao cấp của cơ quan liên quan từ 53 thành viên ASEM.

Tại hội nghị các đại biểu sẽ tập trung tìm hiểu thực tế tăng trưởng bao trùm toàn cầu trong thế kỷ 21, đặc biệt là tác động, thách thức, cơ hội, đổi mới chính sách phù hợp trong Cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để không có ai bị bỏ lại phía sau; vai trò và sự tham gia của các bên hữu quan trong phát triển kinh tế xã hội bao trùm...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường cho biết, hội nghị nhằm triển khai sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Brucxen (Bỉ) 10.2018 được 12 thành viên ASEM đồng bảo trợ.

Thông qua diễn đàn liên khu vực quan trọng hội tụ 53 thành viên của hai châu lục Á – Âu, động lực chính của tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo trong thế kỷ 21, ASEM có đầy đủ khả năng và trách nhiệm để tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện nay các khu vực và các quốc gia đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen và đa chiều, nhất là gia tăng khoảng cách phát triển, khoảng cách số, thu nhập, việc làm, tình trạng phân hóa giàu nghèo, biến đổi khí hậu…

Vì vậy tại hội nghị, các sáng kiến của ASEM cần đặt người dân vào trung tâm của phát triển, tăng cường sự tham gia và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong đó, đề cao khả năng sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, phụ nữ và trẻ em gái, hỗ trợ và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ để họ được tham gia và thụ hưởng những thành quả của phát triển. Cần tăng cường các mối quan hệ đối tác trên các tầng nấc, từ toàn cầu, liên khu vực, khu vực và tiểu vùng cũng như mạng lưới kết nối nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

P.Linh