TTXVN tại Trung Quốc, chiều 12-4 đưa tin, Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2008 với chủ đề “Châu Á Xanh: Hướng tới thành công thông qua những thay đổi” đã khai mạc tại thành phố Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc hội nghị thường niên này.