Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai mạc diễn đàn tiền Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 6

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Ngày 5/12, các Bộ trưởng ASEAN đến Hà Nội chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 6 với chủ đề "Tạo cơ hội cho người tàn tật hòa nhập và phát triển" vào ngày 6/12.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/12/80391.cand