Khai mạc Hội chợ Thời trang Thu-Đông tại TPHCM

Hội chợ Thời trang Việt Nam Thu Đông 2008 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 30/7.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261018/Default.aspx