Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24

Gốc
Ngày 15-9, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) và các sự kiện quan trọng liên quan. Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 15-9 với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa". Ðây là một trong những hội nghị bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác APEC.

Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các bộ trưởng tham dự hội nghị và cho rằng, sức mạnh của mỗi nền kinh tế APEC có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm khoảng 97% số doanh nghiệp và tạo ra 60% việc làm và quan trọng hơn là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo tại các nền kinh tế APEC. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự ra đời của các công nghệ mới như: in-tơ-nét kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, rô-bốt cao cấp, công nghệ nano, công nghệ in 3D,... đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm ra của cải vật chất và thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới. Trong xu thế đó, các DNNVV với trình độ công nghệ, năng lực tài chính, quản trị còn hạn chế sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nhưng chính họ cũng là nhóm đối tượng năng động và dễ thích nghi nhất. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của khối doanh nghiệp này mở rộng quy mô, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 30 năm đổi mới, từ một nước nghèo, đến năm 2010 Việt Nam đã trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Con đường phát triển của Việt Nam là một minh chứng sống động cho vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng DNNVV, như một động lực chủ yếu để tạo ra nhiều việc làm cho người dân, vừa góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế, xã hội... Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của APEC về tăng cường năng lực hệ thống thuế nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá, "tránh" nộp thuế,... của một số nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng cũng đề nghị các chuyên gia nghiên cứu thành lập một Quỹ hỗ trợ, khuyến khích các DNNVV tăng cường kết nối với các tập đoàn công ty đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ðồng thời, Thủ tướng cho rằng, để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các DNNVV, chúng ta cần hợp tác thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho các DNNVV, siêu nhỏ thông qua tiếp cận thuận lợi công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh; đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và thân thiện để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo cho DNNVV trong khu vực, đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận để tăng cường khả năng cạnh tranh và đổi mới của DNNVV trong thời đại kỹ thuật số. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các DNNVV, từ đó thảo luận và đưa ra các sáng kiến đẩy mạnh hợp tác trong tương lai giữa các cơ quan hỗ trợ DNNVV để DNNVV thật sự là một động lực mới, tạo ra xung lực mới cho sự phát triển bền vững của các nền kinh tế APEC.

PV

Tin nóng

Tin mới