Khai mạc Hội thảo khoa học “Liên kết phát triển du lịch biển đảo và sông vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Gốc
Sáng ngày 28/5/2010, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra hội thảo khoa học “Liên kết phát triển du lịch biển đảo và sông vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Hội thảo có sự tham gia của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, biên giới hải đảo của Việt Nam và nước bạn; các công ty du lịch Việt Nam và các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Lào... Các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch biển - đảo và sông vùng ĐBSCL; đưa ra sáng kiến hợp tác khai thác tiềm năng du lịch ĐBSCL gắn với tiểu vùng Me Kong; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp cùng phối hợp đồng thời đưa ra những kiến nghị về cơ chế chính sách phát triển du lịch biển - đảo và sông của vùng ĐBSCL... Trên cơ sở đó, kiến nghị Nhà nước có những chính sách nhằm khai thác, phát triển lợi thế du lịch biển đảo và sông đặc trưng của vùng. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC), nhằm đánh giá toàn diện lợi thế, tiềm năng cũng như thực trạng phát triển du lịch biển đảo và sông của vùng hiện nay.

Tin nóng

Tin mới