(DĐDN) - Để khóa đào tạo Khởi nghiệp ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, tăng số lượng giảng viên cho Chương trình Khởi nghiệp, sáng nay (5/8) tại Hà Nội, khóa đào tạo “Giảng viên nguồn khởi nghiệp” (TOT) đầu tiên đã được diễn ra.

Khóa đào tạo này sẽ là hoạt động bổ sung nguồn giảng viên khởi sự kinh doanh theo quy chuẩn, phù hợp với Chương trình Khởi nghiệp quốc gia do VCCI chủ trì.

Thầy Nguyễn Văn Mỹ - Giảng viên cao cấp CEFE cho rằng, trong 10 năm qua Chương trình Khởi nghiệp đã đạt nhiều thành quả nhất định, có sự thành công này là nhờ sự đóng góp của các thành viên trong hội đồng tư vấn và đặc biệt là các giảng viên tham gia các khóa đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp. Khóa đào tạo TOT là một trong những hoạt động khởi đầu cho chặng đường khởi nghiệp với các hoạt động cụ thể về hỗ trợ khởi nghiệp.

Bà Trịnh Thu Hà – Giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khẳng định, chương trình có ý nghĩa xã hội to lớn, được Đảng, Nhà nước quan tâm. Trong thời gian qua, chương trình có nhiều bước phát triển khi nhấn mạnh đến khâu đào tạo.

Là những giáo viên đầu tiên được tham gia lớp TOT tại Hà Nội, bà Hà hứa sẽ tham gia nghiêm túc, bố trí tham dự đầy đủ để trở thành những hạt nhân đầu tiên tham gia chương trình này.

Trước đó, Câu lạc bộ Giảng viên Khởi sự kinh doanh thuộc Chương trình Khởi nghiệp quốc gia đã được thành lập với mục đích tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy của các giảng viên, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chương trình Khởi nghiệp tại Việt Nam; Đào tạo các kỹ năng khởi sự kinh doanh cho thanh niên - sinh viên; Hỗ trợ các ý tưởng khả thi thành những dự án áp dụng vào thực tiễn và xúc tiến các hoạt động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư cho các dự án khả thi.

Chương trình đào tạo TOT có các phần sau:

Phần 1: Cơ sở khoa học, đặc điểm, phương pháp

Phần 2: Nguyên tắc học của người lớn

Phần 3: Thiết kế chương trình

Phần 5: Kỹ năng giảng dạy.

Nam Phong

Email Print

Khởi nghiệp, Hà Nội, khóa đào tạo, LB giảng viên nguồn