KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TP. ĐÀ NẴNG KHÓA IX

Gốc
Trong sáng 10-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc, kỳ họp tập trung thảo luận, cho ý kiến 73 báo cáo, tờ trình; xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, thảo luận thông qua 41 tờ trình, Nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/12/khai-mac-ky-hop-thu-12-hdnd-tpda-nang-khoa-ix/278953