Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Sáng 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Lào Cai đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 7.

Kỳ họp này tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển và kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022, điều chỉnh và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, sẽ xem xét, thông qua 24 Tờ trình, trong đó có 7 Tờ trình quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm; xem xét, quyết định các nội dung như phê duyệt điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Đầu tư công; xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39 ngày 4/12/2020 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện : Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khai-mac-ky-hop-thu-6-hoi-dong-nhan-dan-tinh-lao-cai