Trong buổi làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

(TT&VH) - Sáng qua, 20/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Theo đó, việc Chính phủ đã chủ động chuyển hướng điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, đồng bộ và phù hợp thực tế đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát ở mức chỉ bằng 1/3 năm 2008, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; Ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái; Thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế suy giảm; Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả tích cực; Chính trị-xã hội ổn định; Quốc phòng, an ninh được tăng cường; Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 9 tháng đầu năm tăng 4,56% và dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Chính phủ xác định 6 nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2010 nhằm phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng; tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân. Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2010 tăng khoảng 6,5% so với năm 2009; GDP theo giá thực tế khoảng 1.931 nghìn tỉ đồng, tương đương 106 tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 1.200 USD. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, đồng thời điều chỉnh lương tối thiểu trong các doanh nghiệp. Hoàng Lan