Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai mạc Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay 11/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 13.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ ba, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng mà trọng tâm là công tác lập pháp, cho ý kiến về nhiều dự án luật; công tác chuẩn bị, công tác phối hợp với Chính phủ trong phân công tác cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra các dự án luật để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và có kết quả tốt nhất.

Để phục vụ nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội đã tổng hợp ký kiến đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội và 63 đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong tất cả các khâu công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp; đánh giá về những đổi mới được áp dụng để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp. Trên cơ sở tổng kết Kỳ họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ tư là công tác lập pháp, nên công tác chuẩn bị, công tác phối hợp với Chính phủ để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các dự án được trình Quốc hội là rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Việc tổng kết kỳ họp cũng là một trong những nội dung quan trọng để rút kinh nghiệm chung, từ đó hoàn thiện Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội. Đây là một trong những đề án trọng điểm trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thương vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại phiên họp thường kỳ tháng 2-2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết với những quy định chính về công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng theo quy định mới nhất; về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo Công tác dân nguyện tháng 6-2022. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi công tác dân nguyện trở thành hoạt động thường xuyên hằng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác dân nguyện ngày càng bài bản hơn, nền nếp hơn, chất lượng báo cáo ngày càng tốt hơn; các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, địa phương đều có trách nhiệm hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Cũng trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động giám sát định kỳ việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự án rất quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của các vùng, các địa phương mà tuyến đường đi qua.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đương bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết của Quốc hội.

Cũng trong buổi sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đương bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Mai Thoa

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khai-mac-phien-hop-thu-13-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-210241.html