QĐND Online - Sáng 6-10, tại trụ sở Nhà Quốc hội mới (Ba Đình, Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Quốc hội Khóa XIII) đã khai mạc Phiên họp thứ 32. Phiên họp thứ 32 tập trung vào nhiệm vụ xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, ngân sách Nhà nước 2014-2015; xem xét 2 dự án luật, 1 pháp lệnh; cho ý kiến về Nghị quyết 35 về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn… Đây là phiên họp chuẩn bị cuối cùng cho Kỳ họp thứ 8 dự kiến được khai mạc vào ngày 20-10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Kiểm toán Nhà nước báo cáo kế hoạch dự kiến kiểm toán năm 2015. Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán với 184 cuộc kiểm toán. Năm 2014, theo báo cáo, đến ngày 30-9, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 143/186 cuộc kiểm toán (đạt 76,9% kế hoạch năm 2014). Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán của 63 cuộc kiểm toán đã có báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.500 tỷ đồng; trong đó tăng thu 1.311,6 tỷ đồng; giảm chi 196,6 tỷ đồng; xử lý khác 2.448,4 tỷ đồng.

Phát biểu định hướng thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng kiểm toán phải coi trọng về chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Mỗi cuộc kiểm toán cố gắng làm tập trung kết luật rút ra được vấn đề trong cuộc kiểm toán ấy, không phải chỉ đưa ra đúng-sai mà còn đề xuất xử lý như thế nào. Thời gian mỗi cuộc kiểm toán cũng không nên để quá dài. Năm 2015 Quốc hội tập trung cho ý kiến 2 dự án Luật đó là Luật ngân sách Nhà nước và Luật Kiểm toán. Do đó, công tác kiểm toán năm 2015 cần phục vụ được 2 dự án Luật này.

Tại phiên họp buổi sáng nay, một số ý kiến nhấn mạnh đến vai trò là công cụ phát hiện sai phạm trong thu chi ngân sách, đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần đặc biệt quan tâm, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có ý kiến đề nghị phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với việc kiểm toán các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam nhưng thường xuyên báo lỗ, có hành vi chuyển giá, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, các đại biểu đều cho rằng, chương trình làm việc của Kiểm toán Nhà nước năm 2015 quá nặng, nên giảm bớt khối lượng để tập trung làm tốt từng cuộc kiểm toán; kế hoạch kiểm toán nên tiến hành đều ở các mảng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp thu đầy đủ những ý kiến để điều chỉnh lại, đi vào trọng tâm, trọng điểm ở từng lĩnh vực, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, có giải pháp thiết thực khắc phục những mặt chưa làm được. Xác định những yêu cầu lớn về phương thức, thời gian kiểm toán, các cuộc kiểm toán rà soát lại cho phù hợp; điều chỉnh giảm bớt, bổ sung lĩnh vực cho hợp lý, phát huy vai trò phòng chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước; đảm bảo đúng yêu cầu định hướng.

MINH MẠNH