Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Chiều 22-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 53 tập trung vào việc chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV chu đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp diễn ra 1 ngày (chiều 22 và sáng 23-2), UBTVQH sẽ xem xét các nội dung, gồm: Cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Cùng với đó, UBTVQH cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và Văn phòng Quốc hội.

Với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và Văn phòng Quốc hội. Cuối giờ chiều, UBTVQH cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong chiều 22-2, UBTV QH đã xem xét việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

H.T.H

Nguồn CAĐN http://cadn.com.vn/news/102_238866_khai-mac-phien-hop-thu-53-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi.aspx