Ngày 16/8, tại thành phố Hải Dương, Bảo tàng tỉnh Hải Dương phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Biển đảo và người chiến sỹ hải quân; Hải Dương với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc."

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Đinh Mạnh Tú/Vietnam+)

Nội dung chuyên đề trưng bày được chia làm hai chủ đề lớn, chủ đề một với 40 pano, 175 ảnh tư liệu, 2 bản đồ, 14 bản thống kê thành tích và đĩa video trình chiếu cho du khách xem về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam.
Chủ đề này gồm ba phần được trình bày với nội dung nói về Biển, đảo và người chiến sỹ Hải Quân.
Phần một giới thiệu về "vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh đất nước"; phần hai giới thiệu về "truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam"; phần ba về "xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc."
Chủ đề hai với 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, bản trích, các kỷ vật phản ánh quá trình chỉ đạo, hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chủ đề này đề cập đến Hải Dương với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, gồm hai phần: phần một giới thiệu về "sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương về việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc"; phần hai giới thiệu về "Quân và dân Hải Dương tham gia gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc."
Triển lãm mở cửa từ ngày 16/8 đến hết ngày 03/9./.

Đinh Mạnh Tú (Vietnam+)