Khai mạc Triển lãm MTA Việt Nam 2008

(HNM) - Ngày 9-7, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại (MTA Việt Nam 2008) đã khai mạc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/173396