Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, quốc hội khóa XII

Gốc
ND - Hôm qua, 20-10, tại Hà Nội, đúng 9 giờ, khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XII. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các Đoàn Ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đã dự. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu QH đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại phiên họp trù bị, các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XII. Mở đầu phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn khai mạc, nêu rõ: Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII diễn ra vào thời điểm sắp kết thúc năm 2009, năm mà tình hình thế giới có nhiều diễn biến sôi động. Khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn, cùng với những biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu, gây ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Những bất lợi đó đã tác động tiêu cực đến nước ta, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm đáng kể, tình hình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ; sự giám sát tích cực và có hiệu quả của Quốc hội; sự phấn đấu nỗ lực và sáng tạo của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, chúng ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (Toàn văn đăng số báo ra hôm nay). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010, nêu rõ những kết quả chủ yếu như ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội (Toàn văn Báo cáo đăng số báo ra hôm nay). Sau Báo cáo của Chính phủ, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH. Báo cáo cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp được 1.687 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Đồng thời nêu rõ: Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kiềm chế được lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá trong điều kiện kinh tế thế giới suy giảm mạnh; an sinh xã hội được quan tâm một cách thiết thực; chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định. Đây là những yếu tố thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, các nguồn vốn để phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, tạo đà cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2010 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng còn nhiều băn khoăn, lo lắng, nhất là năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, cơ cấu chưa phù hợp; giá cả nhiều mặt hàng tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; nạn ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông không giảm. Tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến Trung ương; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn thấp, đặc biệt là chất lượng giáo dục đại học và quản lý giáo dục hiện nay còn nhiều hạn chế. Thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặc biệt là cơn bão số 9 đã gây ra những tổn thất rất nặng nề cho các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, đời sống của nhân dân khu vực này vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn; dịch cúm A (H1N1), dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng; việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với các nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2009. Về một số nhóm giải pháp trọng tâm năm 2010, Ủy ban Kinh tế của QH tán thành với nhiều giải pháp trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh, cần quan tâm thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản như tiếp tục thực hiện chính sách kích thích kinh tế một cách hợp lý, có sự điều chỉnh thích hợp cả về phương thức và đối tượng theo hướng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn... Đối với vấn đề tập trung bảo đảm các cân đối vĩ mô quan trọng, Ủy ban Kinh tế thấy rằng, các cân đối kinh tế vĩ mô tuy được duy trì ổn định nhưng thiếu tính vững chắc và trong năm 2009 đã phát sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, đề nghị cần điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa một cách thận trọng, linh hoạt với các giải pháp hướng tới cân bằng cán cân thanh toán, duy trì lãi suất và tỷ giá hợp lý để đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích xuất khẩu và duy trì dư nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn, có tính đến mục tiêu dài hạn. Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng, thời gian tới, cần nghiên cứu, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện thực trạng kinh tế trên cơ sở phân tích lợi thế so sánh của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ban hành định hướng chính sách, quy hoạch chung về thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước. Có chính sách, giải pháp cụ thể để vừa tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu, vừa phát triển, khai thác tốt thị trường nội địa... Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010. Báo cáo thẩm tra nêu rõ: Chính sách tài chính - tiền tệ năm 2009 đã tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách. Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn đạt và vượt dự toán. Việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tuy có làm giảm số thu ngân sách trên địa bàn nhiều địa phương, nhưng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kiên quyết chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Nhờ bảo đảm nhiệm vụ thu và thực hiện vay để bù đắp bội chi ngân sách theo Nghị quyết của QH, về cơ bản đã chủ động và tích cực bảo đảm các nhiệm vụ chi, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát sinh về đầu tư phát triển, an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH cho rằng, chính sách tài chính - tiền tệ năm 2009 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thuế tài nguyên. Dự luật Thuế tài nguyên gồm bốn chương, 12 điều. Về sự cần thiết phải ban hành Luật Thuế tài nguyên, tờ trình nêu rõ, qua tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Thuế tài nguyên cho thấy cần hoàn thiện và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế. Hơn nữa, việc ban hành luật này nhằm thể hiện vai trò sở hữu của Nhà nước đối với tài nguyên và xuất phát từ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế tài nguyên. Về quan điểm và yêu cầu của việc ban hành luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, ngoài mục tiêu ban hành Luật Thuế tài nguyên do Chính phủ trình phải tạo công cụ quản lý vĩ mô quan trọng để một mặt khai thác tốt nguồn lực tài nguyên phục vụ quá trình phát triển kinh tế, mặt khác, bảo đảm quản lý, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên của đất nước, nhất là nguồn tài nguyên không tái tạo; góp phần sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Đối với một số nội dung cụ thể, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đã cho ý kiến trong các lĩnh vực đối tượng chịu thuế; căn cứ tính thuế; thuế suất; khung thuế suất cụ thể đối với từng nhóm tài nguyên; kê khai, nộp thuế, miễn, giảm thuế. Về thời điểm có hiệu lực của luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với thời điểm luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Việc sớm ban hành và đưa vào thực thi Luật Thuế tài nguyên sẽ góp phần quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên, tăng nguồn thu cho NSNN.

Tin nóng

Tin mới