Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV

Gốc
Theo Ban tổ chức Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV, năm nay có tất cả 114 đơn vị tham gia; trong đó có đủ 63/63 hội tỉnh, thành phố, 17/19 Liên chi hội tranh giải ở 11 nhóm giải cùng giải Đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sơ khảo giải Báo chí Quốc gia Hồ Quang Lợi phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ban Tổ chức vòng chấm sơ khảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các thành viên Hội đồng vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu tham dự khai mạc vòng chấm sơ khảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu tham dự khai mạc vòng chấm sơ khảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/khai-mac-vong-cham-so-khao-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xv/704787.vnp